Najmłodsi w Olsztynku

Najmłodsi w Olsztynku

Zdobywamy Siedmiomilowe Buty w Skansenie w Olsztynku - 21.05.2017r.

W trakcie wyjazdu poznaliśmy historię najciekawszych budynków zgromadzonych w skansenie, oraz życie i zwyczaje mieszkańców naszego regionu. Odbył się również konkurs zabaw wiejskich dla dorosłych i dziecięcych uczestników.

Poznajemy dawne obyczaje
Przed chałupą w Olsztynku
Przed cygańskim wozem
Wiejskie zabawy 2
Wiejskie zabawy 3
Zaczynamy podróż w czasie...
Studnia życzeń!