Kajakiem przez miasto

Kajakiem przez miasto

Kajakiem przez miasto

Krótkie spływy kajakowe dla każdego! Popłyniemy królową warmińskich rzek - Łyną oraz jej dopływem Wadągiem.

Warto pamiętać, że w granicach naszego miasta mamy ponad 20 km szlaków kajakowych. Spływy Łyną są łatwe i mało uciążliwe, spływy Wadągiem są trudne i dość trudne (duże jezioro Wadąg na początku potrafi dać się we znaki przy wietrznej pogodzie, są dwie dość skomplikowane przenoski, miejscami bystry nurt wody wymaga dobrego opanowania kajaka). Spływy poprowadzi doświadczona ekipa, nad bezpieczeństwem będzie czuwać ratownik.

Przydatne informacje: 

Organizator: PTTK

Koordynator: Milan Rzepkowski