Słynni mieszkańcy Olsztyna - Erich Mendelsohn

Słynni mieszkańcy Olsztyna - Erich Mendelsohn

Termin: 
3 czerwiec 2017 - 10:00
Miejsce: 
Rynek Starego Miasta

3 czerwca - Słynni mieszkańcy Olsztyna - Erich Mendelsohn
Start: 10:00, Rynek Starego Miasta
Prowadzi: Elwira Kleszewska

Olsztyn jest rodzinnym miastem jednego z najwybitniejszych architektów, Ericha

Mendelsohna. Tutaj dorastał. 21 marca 2017 r. przypada 130 rocznica jego urodzin.
Zapraszam na spacer i opowieść mające przybliżyć osobę słynnego architekta, współczesne mu realia i związki z pierwszym miastem na szlaku jego życiowych wędrówek i wielkich kreacji architektonicznych.

Czy wiesz, że...

...Olsztyn posiadał kiedyś swój "Capitol"?

Dyscyplina: 
Przewodnik Czeka