Rodzinna szkółka rowerowa nad Ukielem

Rodzinna szkółka rowerowa nad Ukielem

Termin: 
1 lipiec 2017 - 10:00
Miejsce: 
Olsztyn, Targ Rybny

Trasa przejazdu : Targ Rybny w Olsztynie - ścieżka rowerowa Feliksa
Nowowiejskiego - Marii Konopnickiej - rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej -
ul. Roberta Schumana - ul. Sielska- Kapitańska -Plaża Miejska (trasa ok. 3
km).

W programie przejazdu elementy edukacyjne mające na celu:
- zwiększenie świadomości kierujących rowerami nt. zagrożeń, z którymi
spotykają się w ruchu drogowym oraz wyrobienia nawyku poszanowania
przepisów prawa.
- zwrócenie uwagi rowerzystom na fakt, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze
zależy od nich samych. W tym zakresie niezbędne jest przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego, dbanie o stan techniczny roweru, w tym
obowiązkowe wyposażenie, promowanie jazdy w kasku i kamizelce odblaskowej
(odzieży zawierającej elementy odblaskowe ) oraz nie używanie słuchawek,
poszanowanie innych uczestników ruchu drogowego  - zarówno pieszych jak i
kierowców pojazdów silnikowych,
- promowanie roweru jako alternatywnego środka transportu – w dobie walki
ze smogiem,
- promowanie jazdy na rowerze, jako inspiracji i metody do zachowania
odpowiedniej sprawności fizycznej.
Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć wyłącznie pod opieką
rodziców lub opiekunów. Podczas wycieczki obowiązuje regulamin rajdów
rowerowych Klubu Turystyki Rowerowej 4R.
Zapisy bezpośrednio przed przejazdem "Rowerowej Szkółki Rodzinnej". Warto
przyjechać z 20 min. wcześniej aby wypełnić kartę uczestnictwa. Uczestnicy,
którzy wypełnią kartę uczestnictwa są ubezpieczeni, pozostali uczestnicy
mogą ubezpieczyć się indywidualnie. Przyjeżdżamy sprawnymi rowerami.

Zabieramy ze sobą dobry humor i słoneczną pogodę. Mile widziana jazda w
kasku i kamizelce odblaskowej.

Imprezę prowadza Piotr Stecki i Krzysztof Czajka

Dyscyplina: 
Rodzinna szkółka rowerowa