O projekcie

O projekcie

Olsztyn.Aktywnie!

Projekt nawiązuje do koncepcji rozwoju Olsztyna zgodnego z wizją miasta ogrodu, czyli miejsca kameralnego, sprzyjającego aktywnemu spędzaniu czasu przez cały rok, ale z uwzględnieniem walorów krajoznawczych i elementów dziedzictwa historyczno-kulturowego. Realizacja projektu jest odpowiedzią na aspiracje stolicy regionu do miana centrum rekreacyjno-sportowego, z wykorzystaniem unikatowych walorów naturalnych (lasy i jeziora) w granicach miasta. Działania zmierzają nie tylko do budowania marki miasta przyjaznego dla mieszkańców, ale również niezwykle atrakcyjnego pod względem oferty pobytowej (turystyka weekendowa) dla turystów. 

Walory naturalne Olsztyna są wyjątkowe. Ale aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańca i turysty, należy w szybkim tempie dążyć do zapewnienia właściwego standardu i dobrych warunków uprawiania sportów oraz rekreacji połączonych z walorem edukacyjnym, związanym z historią Olsztyna i południowej Warmii. Projekt „Olsztyn. Aktywnie!” to docelowo wartościowy produkt miejsko-turystyczny. 

Olsztyn Aktywnie to:
rekreacja 
edukacja 
familijność 
ogólnodostępność (bezpłatny) 
cykliczność 
wysoka jakość merytoryczna (przewodnicy)
budowanie społeczności ludzi aktywnych 

Główny cel to rozpowszechnianie aktywności, popularyzacja rekreacji (ruchu), ale także edukacja (rola przewodnika) oraz promocja turystyki aktywnej jako sposobu na spędzanie wolnego czasu, również przez turystów goszczących w Olsztynie oraz na terenie powiatu olsztyńskiego. 

Cele szczegółowe projektu 
- rozwijanie zainteresowań w dziedzinie turystyki oraz krajoznawstwa 
- promocja turystyki aktywnej jako alternatywy do konsumpcyjnego stylu życia 
- promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia 
- rozwijanie sprawności fizycznej 
- rozwijanie ciekawości świata 
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych 
- kreowanie społeczności ludzi aktywnych 
- promocja walorów przyrodniczych i tras rekreacyjnych w Olsztynie i okolicach.