Rzecz o olsztyńskich cmentarzach

Rzecz o olsztyńskich cmentarzach

Termin: 
13 październik 2018 - 10:00
Miejsce: 
Szpital Miejski

Nekropolie są miejscami zadumy i refleksji nad przemijaniem. Są także niemymi świadkami dziejów danego miejsca oraz losów ludzi, którzy tu żyli. Niektóre nekropolie już nie istnieją. Zamknięto je, gdy przestały się na nich odbywać pochówki i zostały w ciągu minionych wieków oraz dziesięcioleci zlikwidowane lub po prostu uległy degradacji – zatarciu w przestrzeni miejskiej. Czterogodzinna wędrówka po Olsztynie pozwoli nam odkryć i poznać dawne, nieistniejące już obecnie cmentarze naszego miasta, które funkcjonowały począwszy od czasów średniowiecza aż po wiek XX. Spacerując po dawnym Dolnym oraz Górnym Przedmieściu oraz Starym Mieście, dowiemy się, gdzie chowano osoby zmarłe na choroby zakaźne, w którym miejscu znajdował się pierwszy olsztyński cmentarz, jaka była przeszłość terenów, na których obecnie stoi Nowy Ratusz oraz w którym miejscu pochowano sto lat temu zasłużonego nadburmistrza Olsztyna Oskara Beliana.

Czy wiesz, że...

…jedynym olsztyńskim reliktem, który „pamięta” czasy cmentarza św. Jerzego jest stojąca dawniej w jego pobliżu i przeniesiona w swoje dzisiejsze miejsce Kaplica Jerozolimska? 

 

Prowadzi: Adam Frenszkowski

Dyscyplina: 
Przewodnik Czeka