Europejski Dzień Bez Samochodu

Europejski Dzień Bez Samochodu

Klub Turystyki Rowerowej 4R zaprasza rowerzystów i rodziny do udziału w ogólnopolskiej akcji „Europejski Dzień Bez Samochodu".

Spotykamy się na rowerach, w dniu 22-09-.2017 (piątek) o godz. 7:00 w Olsztynie przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego/Wilczyńskiego/Płoskiego na przeciwko stacji SHELL. 

Spotkanie odbędzie się w ramach przejazdu organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie, Klub Turystyki Rowerowej 4R, WORD i Urząd Miasta w Olsztynie. 

Trasa przejazdu :

Skrzyżowanie ulic Sikorskiego/Wilczyńskiego/Płoskiego na przeciwko stacji SHELL - ścieżka rowerowa Sikorskiego - ścieżka rowerowa Niepodległości - Park Centralny - ul. 22-Stycznia ścieżka rowerowa 11-Listopada - ul. Marii Curie-Skłodowskiej - ul. Wyzwolenia - Urząd Miasta Olsztyn (trasa ok. 5 km). 

W ramach drugiej edycji Rodzinnej Szkółki Rowerowej zapraszamy rowerowe rodziny do przyłączenia się do akcji i wspólnego przejazdu pod olsztyński Ratusz gdzie będziemy mogli podsumować korzyści wynikające z
jazdy na rowerze i rozstrzygnąć, który środek transportu jest najszybszy do jazdy po naszym mieście. 

W programie Rodzinnej Szkółki Rowerowej elementy edukacyjne mające na celu:
- zwiększenie świadomości kierujących rowerami nt. zagrożeń, z którymi spotykają się w ruchu drogowym oraz wyrobienia nawyku poszanowania przepisów prawa.
- zwrócenie uwagi rowerzystom na fakt, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych. W tym zakresie niezbędne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, dbanie o stan techniczny roweru, w tym obowiązkowe wyposażenie, promowanie jazdy w kasku i kamizelce odblaskowej (odzieży zawierającej elementy odblaskowe ) oraz nie używanie słuchawek, poszanowanie innych uczestników ruchu drogowego - zarówno pieszych jak i kierowców pojazdów silnikowych,
- promowanie roweru jako alternatywnego środka transportu - w dobie walki ze smogiem,
- promowanie jazdy na rowerze, jako inspiracji i metody do zachowania odpowiedniej sprawności fizycznej. 

Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Podczas wycieczki obowiązuje regulamin rajdów rowerowych Klubu Turystyki Rowerowej 4R.

Zapisy bezpośrednio przed przejazdem "Rowerowej Szkółki Rodzinnej".

Przyjeżdżamy sprawnymi rowerami. Zabieramy ze sobą dobry humor i słoneczną pogodę. Mile widziana jazda w kasku i kamizelce odblaskowej.